Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nestlé obavještenje o privatnosti podataka

OBUJAM OVOG OBAVJEŠTENJA 

Molimo vas da pažljivo pročitate ovo obavještenje o privatnosti podataka (dalje u tekstu "Obavještenje") kako biste razumjeli naše smjernice i procedure u vezi sa vašim osobnim podatcima i kako ćemo ih tretirati. Ovo obavještenje se odnosi na pojedince koji komuniciraju sa Nestlé-om kao potrošači (dalje u tekstu "vi"). Ovo obavještenje objašnjava kako se vaši osobni podatci prikupljaju, koriste i otkrivaju od strane Nestlé Adriatic BH d.o.o. Valtera Perića br. 1a, 71 000 Sarajevo (dalje u tekstu „Nestlé“ , „Mi“, „Nas“). Također vam govori kako možete pristupiti i ažurirati svoje osobne podatke i napraviti određene izbore kada je riječ o tome kako se koriste vaši osobni podatci.

Ovo obavještenje pokriva naše aktivnosti vezano za prikupljanje podataka na mreži i van mreže, uključujući osobne podatke koje prikupljamo kroz naše različite kanale, kao što su website-ovi, aplikacije, društvene mreže trećih lica, Služba za komunikaciju sa potrošačima i događaji. Imajte na umu da možemo prikupiti osobne podatke iz različitih izvora (sa web stranica, van mreže). Kao dio toga, mi možemo kombinirati osobne podatke koje su originalno prikupila različita Nestlé pravna lica ili partneri Nestléa. Pogledajte odjeljak 9 za više informacija o tome.

Ako nam ne dostavite potrebne osobne podatke (mi ćemo vas obavijestiti kada je to slučaj, na primjer, time što ćemo tu informaciju navesti jasno u našim registracijskim obrascima), mi vam možda nećemo moći dostaviti našu robu i / ili izvršiti usluge. Ovo obavještenje može se s vremena na vrijeme mijenjati (vidjeti Odjeljak 11).

Ovo obavještenje pruža važne informacije u slijedećim oblastima:

IZVORI PODATAKA O LIČNOST

Ovo obavještenje se odnosi na osobne podatke koje prikupljamo od vas ili o vama, putem dolje opisanih metoda (pogledajte odjeljak 2) iz ​​slijedećih izvora:

Nestlé web-stranice. Website-ove usmjerene ka korisnicima kojima upravlja Nestlé, uključujući Website-ove koje mi uređujemo pod našim domenima / URL-ovima i mini-site-ove koje mi koristimo na društvenim mrežama trećih lica kao što je Facebook (dalje u tekstu "Website").

Nestlé mobilni Website-ovi / aplikacije. Mobilni Website-ovi ili aplikacije koje su usmjerene na korisnike, a kojima upravlja ili ih koristi Nestlé, kao što su aplikacije za pametne telefone.

E-mail, tekst i druge elektronske poruke. Interakcije sa elektronskim komunikacijama između vas i Nestléa.

Nestlé CES. Komunikacije sa našim Centrom za komunikaciju sa potrošačima (dalje u tekstu "CES").

Off line formulari za registraciju. Tiskana ili digitalna registracija i slični formulari koje prikupljamo putem, na primjer, obične pošte, demo-snimaka u prodavnici, takmičenja i drugih promocija ili događaja.

Reklamne interakcije. Interakcije sa našim oglasima (npr., ako reagirate na neki od naših oglasa na Website-u treće strane, možemo dobiti informacije o toj interakciji).

Podatci koje stvaramo. Tijekom naših interakcija s vama, mi možemo kreirati osobne podatke o vama (npr. evidenciju vaših kupovina sa naših Website-ova).

Podatci iz drugih izvora. Društvene mreže trećih lica (npr. Facebook, Google), istraživanje tržišta (ukoliko se anonimno ne daju povratne informacije), agregatori podataka trećih lica, Nestlé promotivni partneri, javni izvori i podatci dobijeni kada vršimo akviziciju drugih kompanija.

OSOBNI PODATCI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA I KAKO IH PRIKUPLJAMO

Ovisno od toga kako interaktivno djelujete sa Nestlé-om (putem interneta, van mreže, putem telefona itd.), prikupljamo razne vrste informacija od vas, kako je opisano u nastavku.

Osobne informacije za kontakt. Ovo uključuje sve informacije koje nam dostavite, koje će nam omogućiti da vas kontaktiramo, kao što su vaše ime, poštanska adresa, e-mail adresa, detalji društvene mreže ili telefonski broj.

Informacije o prijavljivanju naloga. Sve informacije koje su potrebne da vam omoguće pristup vašem profilu naloga. Primjeri uključuju vaš ID za prijavu / e-mail adresu, nadimak, lozinku u nepovratnom obliku i / ili sigurnosno pitanje i odgovor.

Demografske informacije i interesi. Sve informacije koje opisuju vaše demografske karakteristike ili ponašanje, (primjer: datum rođenja, starost ili starosnu dob, spol, geografsku lokaciju, poštanski broj / zip code, omiljene proizvode, hobije i interese i informacije o domaćinstvu ili načinu života).

Informacije sa računara / mobilnog uređaja. Bilo kakve informacije o računarskom sustavu ili drugom tehničkom uređaju koje koristite za pristup nekom od naših website-ova ili aplikacija, kao što je adresa Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje vašeg računara ili uređaja na Internet, tip operativnog sustava i tip pretraživača i verzija. Ako pristupite Nestlé-ovom website-u ili aplikaciji putem mobilnog uređaja kao što je pametni telefon, prikupljene informacije će također uključivati, tamo gdje je to dopušteno, jedinstveni ID uređaja, ID oglašavanja, geografsku lokaciju i druge slične podatke mobilnog uređaja.

Web stranice / informacije o korištenju komunikacija. Dok se krećete i komunicirate sa našim website-ovima ili biltenima, mi koristimo tehnologije putem kojih prikupljamo određene informacije o vašim postupcima. Ovo uključuje informacije kao što su link-ovi koje kliknete, koje stranice ili sadržaj vi pregledate i koliko dugo, kao i druge slične informacije i statistike o vašim interakcijama, kao što su vrijeme odgovora sadržaja, preuzimanje grešaka i dužine posjeta određenim stranicama. Ove informacije se snimaju korištenjem automatiziranih tehnologija kao što su cookies i web bikoni. Imate pravo da se ne usuglasite sa upotrebom takvih tehnologija, za dodatne detalje pogledajte Odjeljak 4.

Istraživanje tržišta i povratne informacije potrošača. Sve informacije koje dobrovoljno dijelite sa nama o vašem iskustvu korištenja naših proizvoda i usluga.

Sadržaj koji kreira potrošač. Bilo koji sadržaj koji kreirate, a zatim ga dijelite sa nama na društvenim mrežama trećih lica ili ako ga otpremite na neki od naših website-ova ili aplikacija, uključujući i korištenje aplikacija za društvene mreže trećih lica kao što je Facebook. Primjeri uključuju fotografije, video zapise, osobne priče ili druge slične medije ili sadržaj. Gdje je to dozvoljeno, mi prikupljamo i objavljujemo sadržaj koji proizvodi potrošač u vezi sa različitim aktivnostima, uključujući natjecanja i druge promocije, karakteristike website-a, angažiranje potrošača i društveno umrežavanje trećih lica.

Informacije o društvenim mrežama treće strane. Sve informacije koje javno dijelite na društvenoj mreži treće strane ili informacije koje su dio vašeg profila na društvenoj mreži treće strane (kao što je Facebook) i koje dozvolite društvenoj mreži treće strane da dijeli sa nama. Primjeri uključuju osnovne informacije o nalogu (npr. Ime, e-mail adresa, spol, rođendan, grad u kojem živite, sliku profila, korisnički ID, spisak prijatelja itd.) i sve dodatne informacije ili aktivnosti koje dozvoljavate da koriste društvene mreže trećih lica. Informacije o profilu trećih strana na društvenoj mreži (ili njegove dijelove) dobijamo svaki put kada preuzmete ili komunicirate sa Nestlé web aplikacijom na društvenoj mreži treće strane kao što je Facebook, svaki put kada koristite funkciju društvenih mreža koja je integrirana u okviru Nestlé site-a (kao što je Facebook Connect) ili svaki put kada komunicirate sa nama putem društvene mreže treće strane. Da biste saznali više o tome kako Nestlé dobija vaše informacije sa društvene mreže treće strane, ili da odaberete ne dijeliti informacije sa društvenih mreža, posjetite website odgovarajuće društvene mreže treće strane.

Pozivi Službi za komunikaciju sa potrošačima. Komunikacije sa CES-om mogu se snimiti ili slušati u skladu sa važećim zakonima za lokalne operativne potrebe (npr. za potrebe unapređenja kvaliteta pružanja usluge). Kada to zahtjeva zakon, biti ćete obavješteni o takvom snimku na početku vašeg poziva.

Osjetljivi osobni podatci. Mi ne pokušavamo prikupljati ili na drugi način obrađivati vaše osjetljive osobne podatke u običnom tijeku našeg poslovanja. Kada je neophodno obraditi vaše osetljive osobne podatke iz bilo kojeg razloga, mi se oslanjamo na vašu prethodnu izričitu suglasnost za svaku obradu koja je dobrovoljna (npr. U svrhu marketinga). U slučaju da obradimo vaše osjetljive osobne podatke u druge svrhe, osnov za takvu obradu mogu biti: (i) otkrivanje i prevencija kriminala (uključujući sprječavanje prevare); i (ii) postupanje u skladu sa važećim zakonom (na primjer, u skladu sa našim obvezama, izvještavanjem i sl.)

OSOBNI PODATCI O DJECI

Mi ne tražimo i ne prikupljamo osobne podatke djece mlađe od 16 godina sa namjerom. Ako otkrijemo da smo nenamjerno prikupili osobne podatke djeteta mlađeg od 16 godina, odmah ćemo ukloniti osobne podatke tog djeteta iz naše evidencije. Međutim, Nestlé može direktno prikupiti osobne podatke o djeci mlađoj od 16 godina starosti od roditelja ili staratelja, uz njihovu izričitu suglasnost.

COOKIES / SLIČNE TEHNOLOGIJE, LOG FILE-ovi I VEB PRATILICE (VEB BIKON)

Cookies / slične tehnologije. Molimo pogledajte naše Obavještenje o cookies kako biste saznali kako možete upravljati postavljanjima cookies-a i kako bi ste dobili sve detaljne informacije o cookies-ima koje koristimo i svrhama za koje ih koristimo.

Log file-ovi. Sakupljamo informacije u obliku log file-ova koji bilježe aktivnosti web stranice i prikupljaju statističke podatke o vašim navikama pretraživanja. Ovi unosi se obnavljaju automatski i pomažu nam riješiti greške, poboljšati performanse i održati sigurnost naših Website-ova.

Web bikon. Web bikon (poznati i kao "veb bagovi") su mali stringovi koda koji isporučuju grafičku sliku na web stranici ili u e-maliu radi prijenosa podataka nazad nama. Informacije prikupljene putem web bikona će uključivati informacije kao što su IP adresa, kao i informacije o tome kako ste odgovorili na e-mail kampanju (npr. U koje vrijeme je otvoren e-mail, koje link-ove (veze) ste kliknuli u e-mailu itd.). Koristiti ćemo web bikone na našim website-ovima ili ih uključiti u e-mailove koje Vam šaljemo. Mi koristimo informacije web bikona u različite svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na, izvještavanje o posjetama na site-u, jedinstveni broj posjetioca, oglašavanje, reviziju e-maila i izvještavanje i personaliziranje.

UPOTREBE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U slijedećem tekstu možete vidjeti u koje svrhe prikupljamo i koristimo vaše osobne podatke. Imajte na umu da nisu sve navedene upotrebe relevantne za svakog pojedinca.

Za što mi koristimo vaše osobne podatke

Naši razlozi

Naši

legitimni interesi

Usluge koje pružamo potrošačima. Mi koristimo vaše osobne podatke za potrebe potrošačkih usluga, uključujući odgovor na vaša pitanja. Ovo obično zahtjeva korištenje određenih osobnih kontakt informacija i informacija u vezi sa razlogom za vaša pitanja (npr. Status naloga, tehnički problem, pitanje proizvoda / žalba, opće pitanje itd.).

 • Ispunjavanje ugovornih obaveza
 • Zakonske obaveze
 • Naši legitimni interesi

 

 • Unapređenje i razvoj novih proizvoda i usluga
 • Unapređenje efikasnosti

 

Natjecanja, marketing i druge promocije. Sa vašom suglasnošću (gdje je potrebno), mi koristimo vaše osobne podatke kako bismo vam dostavili informacije o robi ili uslugama (npr. Marketinške komunikacije ili kampanje ili promocije). Ovo se može uraditi putem e-maila, oglasa, SMS, telefonskih poziva i pisma u mjeri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni. Neke od naših kampanja i promocija se pokreću na stranicama trećih lica i / ili društvenim mrežama. Ova upotreba vaših osobnih podataka je dobrovoljna, što znači da se možete suprotstaviti (ili povuči vašu suglasnost) na obradu vaših osobnih podataka u te svrhe. Za detaljne informacije o tome kako promijeniti svoje preferencije o marketinškoj komunikaciji, pogledajte odjeljak 9 i 10 u nastavku. Za više informacija o našim natjecanjima i drugim promocijama, molimo pogledajte zvanična pravila ili detalje objavljene o svakom natjecanju / promociji.

 • Sa vašom suglasnošću (gdje je ona potrebna)
 • Ispunjavanje ugovornih obaveza
 • Naši legitimni interesi

 

 • Da utvrdimo koji od naših proizvoda i usluga vas može interesirati i da vas obavijestimo o njima
 • Definiranje tipova potrošača za nove proizvode ili usluge

Društvene mreže trećih lica: Mi koristimo vaše osobne podatke kada komunicirate sa funkcijama društvenih mreža trećih lica, kao što su funkcije "Sviđa mi se" (Like), da bismo na vas usmjerili oglase i povezali se sa vama na društvenim mrežama trećih lica. Možete saznati više o tome kako ove funkcije rade, podatke o profilu koje dobijamo o vama i kako biste saznali kako da odustanete od toga pregledanjem obavještenja o privatnosti relevantnih društvenih mreža treće strane.

 • Sa vašom suglasnošću (gdje je ona potrebna)
 • Naši legitimni interesi

 

 • Da utvrdimo koji od naših proizvoda i usluga vas može interesirati i da vas obavijestimo o njima
 • Definiranje tipova potrošača za nove proizvode ili usluge

Personalizacija (van mreže i na mreži). Sa vašom suglasnošću (gdje je potrebno), mi koristimo vaše osobne podatke (i) da analiziramo vaše želje i navike, (ii) da predvidimo vaše potrebe na osnovu naše analize vašeg profila, (iii) da poboljšamo i personaliziramo vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama; (iv) kako bismo osigurali da je sadržaj sa naših veb sajtova / aplikacija optimiziran za vas i za vaš računar ili uređaj; (v) da Vam pružimo ciljano oglašavanje i sadržaj, i (vi) kako bismo vam dopustili da sudjelujete u interaktivnim funkcijama, kada odlučite to učiniti. Na primjer, zapamtili smo vaš ID za prijavu / adresu e-maila ili nadimak, tako da se možete brzo prijaviti sledeći put kada posjetite naš website ili tako da možete lako povratiti artikle koje ste ranije stavili u vašu korpu za kupovinu. Na osnovu ove vrste informacija i uz Vašu suglasnost (gdje je potrebno), također Vam pokazujemo i određeni Nestlé sadržaj ili promocije koji su prilagođene vašim interesima. Upotreba vaših osobnih podataka je dobrovoljna, što znači da se možete suprotstaviti obradi vaših osobnih podataka u tu svrhu. Za detaljnije informacije o tome kako da odustanete molimo pogledajte odjeljak 10 dolje.

Realizacija naloga. Mi koristimo vaše osobne podatke da obrađujemo i pošaljemo vaše narudžbe, obavijestimo vas o statusu vaših narudžbi, ispravimo adrese i provjeravamo identitet i druge aktivnosti za otkrivanje prevara. Ovo podrazumjeva korištenje određenih osobnih podataka i informacija o plaćanju.

 • Ispunjavanje ugovornih obaveza
 • Sa vašom suglasnošću (gdje je ona potrebna)
 • Zakonske obaveze
 • Naši legitimni interesi

 

 • Unapređenje i razvoj novih proizvoda i usluga
 • Unapređenje efikasnosti
 • Zaštita naših sustava, mreža i osoblja
 • Usklađenost sa zakonskim obavezama

 

Druge opće namjene (npr. Unutrašnje ili tržišno istraživanje, analitika, sigurnost). U skladu sa važećim zakonima, Vaše osobne podatke koristimo u druge opće poslovne ciljeve kao što su održavanje vašeg naloga, sprovođenje internih istraživanja ili istraživanje tržišta i mjerenje učinkovitosti reklamnih kampanja. Zadržavamo pravo, ako imate Nestlé naloge, da te naloge svedete na jedan nalog. Mi također koristimo vaše osobne podatke za upravljanje i rad naših komunikacijskih, IT i sigurnosnih sistema.

Pravni razlozi ili spajanje / akvizicija. U slučaju da Nestlé ili njena imovina budu stečeni ili spojeni sa drugom kompanijom uključujući i putem stečaja, mi ćemo podijeliti vaše osobne podatke sa nekim od naših pravnih sljedbenika. Također ćemo otkriti vaše osobne podatke trećim licima (i) kada to zahtjeva važeći zakon; (ii) kao odgovor na sudske postupke; (iii) u odgovoru na zahtjev od nadležne agencije za sprovođenje zakona; (iv) da zaštitimo svoja prava, privatnost, sigurnost ili imovinu ili javnost; ili (v) da izvršimo uvjete bilo kog ugovora ili uvjete našeg Website-a.

 • Zakonske obaveze
 • Naši legitimni interesi

 

 • Usklađenost sa zakonskim obavezama
 • Zaštita naše imovine i osoblja

 

OTKRIVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Pored Nestlé pravnih lica pomenutih u odjeljku o kontrolorima podataka i kontakata (pogledajte odjeljak 12), Vaše osobne podatke dijelimo sa slijedećim trećim licima:

Davaoci usluga. Ovo su eksterne kompanije koje koristimo kako bi nam pomogle da vodimo naše poslovanje (npr. realizacija narudžbi, obrada plaćanja, otkrivanje prevara i provjera identiteta, rad na website-u, istraživanje tržišta, usluge podrške, promocije, razvoj website-a, analiza podataka, CRC itd.). Davaoci usluga i njihovo izabrano osoblje mogu pristupiti i koristiti vaše osobne podatke u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi da izvrše, na osnovu naših uputstava i obavezni su da čuvaju vaše osobne podatke. [Kada to zahteva važeći zakon, možete nabaviti spisak davalaca usluga koji obrađuju Vaše osobne podatke (pogledajte odjeljak 12 da nas kontaktirate).

Treće strane koje koriste osobne podatke za sopstvene marketinške svrhe.

Mi ne dajemo dozvolu i ne prodajemo vaše osobne podatke trećim stranama u njihove sopstvene marketinške svrhe, osim u situacijama kada ste dali svoju suglasnost. Njihov identitet će vam biti poznat u trenutku traženja vaše suglasnosti.

Treće strane koje koriste osobne podatke iz zakonskih razloga ili zbog spajanja / akvizicije.

Vaše osobne podatke odajemo trećim licima iz zakonskih razloga ili u slučaju sticanja ili spajanja dvije kompanije (za detalje pogledajte Odjeljak 5).

ZADRŽAVANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U skladu sa važećim zakonima, vaše osobne podatke ćemo koristiti koliko god je potrebno kako bi se zadovoljile svrhe u koju su vaši osobni podatci prikupljeni (kako je opisano u odjeljku 5 gore) ili da se pridržavamo važećih zakonskih zahtjeva. Osobni podatci korišteni u svrhu pružanja personaliziranog iskustva (pogledajte odjeljak 5 za detaljnije informacije) biti će čuvani onoliko dugo koliko dozvoljavaju važeći zakoni.

ODAVANJE, ČUVANJE I / ILI PRIJENOS VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Koristimo odgovarajuće mjere (opisane ispod) kako bi vaši osobni podatci bili povjerljivi i sigurni. Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje izaberete dijeliti u javnosti kao što su društvene mreže trećih lica.

Ljudi koji mogu pristupiti vašim osobnim podatcima. Vaši osobni podatci će biti obrađeni od strane našeg ovlaštenog osoblja ili agenata, ovisno od specifičnih namjena za koje su vaši osobni podatci prikupljeni (npr. naše osoblje zaduženo za pitanja potrošača imati će pristup takvoj evidenciji).

Mjere koje se poduzimaju u operativnim okruženjima. Mi vaše osobne podatke čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste razumne mjere zaštite kako bi spriječile neovlašteni pristup. Pratimo razumne standarde za zaštitu osobnih podataka. Prenošenje informacija putem Interneta nažalost nije potpuno sigurno i iako ćemo se potruditi zaštititi vaše osobne podatke, ne možemo garantirati sigurnost podataka tokom prijenosa preko naših Website-ova / aplikacija.

Mjere koje očekujemo od vas. Važno je da također i vi igrate ulogu u održavanju vaših osobnih podataka sigurnim. Kada se prijavite za on line nalog, obavezno odaberite lozinku za nalog koju bi bilo teško pogoditi i nikada ne otkrivajte svoju lozinku nikome. Vi ste odgovorni za čuvanje ove lozinke kao povjerljive i za svaku upotrebu vašeg naloga. Ako koristite dijeljeni ili javni računar, nikada ne birajte opciju da se sačuva vaš ID / e-mail ili lozinka i ne zaboravite se odjaviti sa svog naloga svaki put kada završite rad na računaru. Također bi trebalo da koristite sve postavke privatnosti ili kontrole koje vam pružamo na našem Website-u / aplikaciji.

Prijenos vaših osobnih podataka. Zbog međunarodne prirode našeg poslovanja, možda ćemo morati prenijeti vaše osobne podatke u okviru grupe Nestlé, kao i trećim stranama, kao što je navedeno u Odjeljku 6 gore, u vezi s namjerama navedenim u ovom Obavještenju o privatnosti podataka. Iz tog razloga, možemo prenijeti vaše osobne podatke u druge zemlje koje mogu imati različite zakone i zahtjeve usaglašenosti sa zaštitom podataka u odnosu na one koje se primjenjuju u zemlji u kojoj se nalazite.

VAŠA PRAVA

Pristup osobnim podacima. Imate pravo pristupa, pregledanja i traženja fizičke ili elektronske kopije podataka o vama. Također imate pravo tražiti informacije o izvoru na osnovu kojeg smo došli do vaših osobnih podataka.

Ova prava se mogu ostvariti slanjem e-maila info@ba.nestle.com, datasecurity@hr.nestle.com ili pismenim putem slanjem zahtjeva na adresu Fra Anđela Zavidovića 1, 71000 Sarajevo uz dostavljanje kopije vaših neophodnih podataka (kada se to traži od nas i kada je dopušteno zakonom). Ako zahtjev podnosi neko lice u vaše ime, a vi ne dostavite dokaze da je zahtjev zakonito podnijet u vaše ime, zahtjev će biti odbijen. Imajte na umu da će sve informacije o identifikaciji koje su nam dostavljene biti obrađivane samo u skladu sa važećim zakonima.

Dodatna prava (npr. izmjene, brisanje osobnih podataka). Kada je to predviđeno zakonom, možete (i) tražiti brisanje, prenosivost, ispravku ili reviziju vaših osobnih podataka; (ii) ograničiti upotrebu i odavanje vaših osobnih podataka; i (iii) opozvati bilo koju od naših aktivnosti obrade podataka.

Imajte u vidu da, u određenim okolnostima, nećemo moći obrisati vaše osobne podatke bez istovremenog brisanja vašeg korisničkog naloga. Možda ćemo morati zadržati neke od vaših osobnih podataka nakon što zatražite brisanje, da bismo ispunili naše pravne ili ugovorne obaveze. Također nam može biti dozvoljeno prema važećim zakonima zadržati neke od vaših osobnih podataka kako bismo zadovoljili naše poslovne potrebe.

Kada je dostupno, naši website-ovi imaju posebnu funkciju pomoću koje možete pregledati i urediti osobne podatke koje ste dostavili. Imajte na umu da od naših registriranih potrošača zahtijevamo da potvrde svoj identitet (npr. e-mail adresu, lozinku) prije nego što pristupe ili izmjene informacije o svom nalogu ukoliko postoje nalozi potrošača u okviru naših website-ova. Ovo pomaže u sprječavanju neovlaštenog pristupa vašem nalogu.

u slučaju da i pored naše volje da odgovorimo na vaš zahtjev, vi niste zadovoljni našim odgovorom, imate pravo žaliti se nadležnim organima za zaštitu osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

VAŠI IZBORI O TOME KAKO KORISTIMO I OTKRIVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE

Trudimo se ponuditi vam izbore u vezi sa osobnim podatcima koje nam dostavljate. Sljedeći mehanizmi pružaju vam kontrolu nad vašim osobnim podatcima:

Cookies i slične tehnologije. Upravljate vašom suglasnošću putem (i) našeg rješenja za upravljanje suglasnošću ili (ii) vašeg pretraživača kako biste odbili cookies i slične tehnologije. Pogledajte odjeljak 4 gore.

Oglašavanje, marketing i promocije. Možete dati suglasnost da kompanija Nestlé koristi vaše osobne podatke kako bi promovirala svoje proizvode ili usluge putem označavanja polja koje se nalaze na registracijskim formularima ili odgovarajući na pitanje(a) koje su postavili naši predstavnici CES-a. Ako odlučite kako više ne želite primati takvu komunikaciju, možete se kasnije odjaviti i ne primati pisma u vezi sa marketingom u bilo kom trenutku, prateći uputstva navedena u svakoj takvoj komunikaciji. Da biste se odjavili od marketinških komunikacija koje je poslao bilo koji medij, uključujući i društvene mreže trećih lica, možete se u bilo kom trenutku odjaviti klikom na linkove dostupne u našim komunikacijama, prijavljivanjem na Website-ove / aplikacije ili društvene mreže trećih lica i prilagođavanjem vaših korisničkih preferencija u profilu vašeg naloga tako što ćete ukloniti odgovarajuća polja ili pozvati naš CES.

Personalizacija (van mreže i na mreži): Ako je to potrebno prema zakonu, ako želite da vam vaši osobni podatci koje koristi Nestlé pruže personalizirano iskustvo / ciljano oglašavanje i sadržaj, možete to naznačiti putem označavanja polja na formularu za registraciju ili odgovarajući na pitanje(a) postavljena od strane naših predstavnika CES-a. Ako odlučite da više ne želite koristiti ovu personalizaciju, možete se u bilo kom trenutku odjaviti tako što ćete se prijaviti na website-ove / aplikacije i prilagoditi svoje korisničke preferencije u profilu vašeg naloga tako što ćete ukloniti odgovarajuća polja ili pozvati naš CES.

Ciljana reklama. Mi smo partneri sa oglasnim mrežama i drugim davaocima oglasnih usluga (dalje u tekstu "Oglašivačima") koji oglašavaju u ime nas i drugih ne-povezanih kompanija na Internetu. Neke od tih reklama su prilagođene vašim interesima na osnovu informacija koje su prikupljene na Nestlé sajtovima ili na ne-povezanim web stranicama tokom vremena. Možete posjetiti sajt www.aboutads.info/choices da biste saznali više o ovakvim vrstama oglašavanja, kao i o tome kako odustati od vrste oglašavanja zasnovane na interesima od kompanija koje učestvuju u samo-regulativnom programu Digitalni reklamni savez ("DAA"). Pored toga, možete isključiti ovu vrstu oglašavanja u mobilnim aplikacijama od kompanija koje učestvuju u aplikaciji DAA AppChoices tako što ćete preuzeti aplikaciju iz iOS ili Android prodavnice aplikacija. Također možete zaustaviti prikupljanje preciznih podataka o lokaciji sa mobilnog uređaja tako što ćete pristupiti postavkama usluge lokacije.

PROMJENE OVOG OBAVJEŠTENJA

Ako promijenimo način na koji rukujemo vašim osobnim podatcima, ažurirati ćemo ovo Obavještenje. Zadržavamo pravo izvršiti izmjene u našim praksama i ovom obavještenju u bilo koje vrijeme, te vas molimo da često provjeravate da li ima nekih ažuriranja ili izmjena u našem obavještenju.

VODITELJ ZBIRKE OSOBNIH PODATAKA I KONTAKT

Da biste postavljali pitanja ili komentirali ovo Obavještenje i naše postupke u vezi sa obradom vaših osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate na: info@ba.nestle.com ili nam napišete na adresu: Valtera Perića br. 1a, 71 000 Sarajevo ili pozovite naš CES na 0800 202 42.
Također možete kontaktirati naš kontakt za zaštitu podataka putem e-pošte na: datasecurity@hr.nestle.com

Mi ćemo istražiti svaku vašu žalbu uključujući i žalbu da smo prekršili vaša prava prema važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka.

Voditelj zbirke osobnih podataka

Odgovorni za

Nestlé Adriatic BH d.o.o. Valtera Perića br. 1a, 71 000 Sarajevo

Sve aktivnosti